POLITIKA ZASEBNOSTI

(Od junija 2020)

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas pomembna. V skladu s 13. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ( GDPR) smo vas kot upravljavec dolžni obvestiti o namenu obdelave, o hrambi in posredovanju podatkov in pravicah, ki jih imate glede varstva podatkov. Vsebina in obseg obdelave podatkov sta v veliki meri odvisna od podatkov, ki jih posredujete, ali podatkov, potrebnih za poslovni odnos ali komunikacijo.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnem?

Odgovorne osebe in odgovorni nadzorni organ najdete na naši spletni strani pod podatki o podjetju.

Kateri podatki se obdelujejo in iz katerih virov prihajajo?

Osebne podatke, ki jih prejmemo od vas, od vašega partnerja, ali od enega od naših poslovnih  partnerjev, obdelujemo v okviru naših poslovnih odnosov. Obdelujemo tudi podatke, ki smo jih zakonito prejeli iz javno dostopnih virov (npr. sodni oz. poslovni register, imenik, mediji, javno objavljeni udeleženci sejma). Osebni podatki  so na primer vaš naziv, ime, država, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka, naslovi za dostavo,  podatki o naročilih in računih, kreditna poročila, podatki o dokumentaciji, zapisniki sejmov, itd.

Za katere namene in na kakšni pravni podlagi se podatki obdelujejo?

Osebne podatke obdelujemo samo v okviru svojih poslovnih dejavnosti. Obdelava podatkov poteka na podlagi zakonskih zahtev, na podlagi pogodbenega razmerja z vami ali pred pogodbenega razmerja, na podlagi vašega soglasja ali ko nas kontaktirate (na primer na sejmih, po elektronski pošti, po pošti, po telefonu ali prek te spletne strani).

Osebni podatki se zlasti obdelujejo v naslednjih poslovnih procesih ali postopkih:

• Obisk spletnega mesta
• Vzpostavljanje stikov z nami

• Registracija obiskovalcev, dostop do gostov WLAN
• Prijave
• Sejmi, dogodki in izobraževanje izdelkov
• Nasveti naših zaposlenih ali trgovskih partnerjev
• Obdelava naročil, dostava, izdajanje računov
• Zaradi zakonskih obveznosti (carinski nadzor in preverjanje skladnosti, poročila o nesrečah)
• Začasno delo, usposabljanje, programi za počitniške pomočnike

• Preverjanje kakovosti in potrdila o kakovosti, pritožbe
 

Za potrebe poslovnega sodelovanja nam morate sporočiti osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa in ki smo jih zakonsko dolžni zbirati. Če nam teh podatkov ne zagotovite, ne bomo nadaljevali z vašo zahtevo ali odgovorom na vašo prošnjo za stik. Če ste nam dali svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, bo obdelava potekala samo v skladu z nameni, navedenimi v izjavi o soglasju, in v obsegu, ki je tam dogovorjen. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi navedli razloge za preklic.

Kdo je prejemnik mojih podatkov?

Vaše podatke posredujemo tretjim osebam le, če je to dovoljeno z zakonom, če ste dali soglasje ali če je prenos potreben za izpolnitev naših poslovnih namenov. Če je mogoče, so podatki anonimizirani ali psevdonimizirani. V naši skupini podjetij vaše podatke prejmejo samo tista delovna mesta ali zaposleni, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih, zakonskih in regulativnih obveznosti ali za zaščito zakonitih interesov, ki prevladajo nad vašimi interesi in temeljnimi pravicami in svoboščinami.

Vaše podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem podatkov:

• Ponudniki storitev IT in gostovanja
• Ponudniki varnostnih storitev, registracija in registracija obiskovalcev
• Kreditne institucije in ponudniki plačil za obdelavo plačilnih transakcij za naročila
• Ponudniki zalednih storitev za obdelavo oglasnih sporočil
• Dobavitelji za obdelavo naročil izdelkov in vzorcev 

• Laboratoriji in inštituti za testiranje izdelkov
• Transportna podjetja , logistična podjetja
• Prodajni partnerji, če za obdelavo vašega naročila potrebujejo vaše podatke
• Agencije za ankete, tržne ukrepe in organizacijo dogodkov.

Poleg tega se podatki posredujejo javnim organom in institucijam (davčni uradi, organi, carinski uradi), če za to obstaja zakonska obveznost. Vsi pogodbeni obdelovalci ter prodajni in trgovski partnerji so pogodbeno zavezani, da vaše podatke obdelujejo samo v okviru izvajanja storitev in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

Vaši osebni podatki se iznašajo izven EU le v primeru uporabe piškotkov, kot je to obrazloženo v Politiki piškotkov. 

Kako dolgo bodo moji podatki shranjeni?

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za obdelavo poslovne transakcije ali izpolnjevanje zahtev glede dokumentacije. Pravne zahteve zahtevajo, da se komercialna pisma hranijo  do 5 let, z davčno relevantno vsebino najmanj 10 let. Naši informacijski sistemi imajo tudi obsežne ukrepe za varstvo podatkov, ki ne omogočajo prezgodnjega brisanja. V tem primeru bo dostop do podatkov po poteku dovoljenega obdobja shranjevanja omejen. Dokumenti za prijavo na delovno mesto se shranijo ali hranijo 6 mesecev po zapolnitvi prostega delovnega mesta.

Katere pravice do varstva podatkov imam?

Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših podatkih, ki smo jih obdelovali, in pravico do popravljanja, omejitve ali brisanja teh podatkov ter pravico do ugovora. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, ga lahko prekličete za prihodnjo obdelavo. Z vašimi zahtevami ali vprašanji se lahko obrnete na Freudenberg gospodinjski proizvodi, Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš oz. vileda.slovenia@fhp-ww.com  ali na osebo, odgovorno za varstvo podatkov na naslovu data_privacy@fhp-ww.com. Če menite, da pri obdelavi vaših podatkov kršimo zakonodajo o varstvu podatkov, vas prosimo, da nas kontaktirate, da bomo razjasnili vaše pomisleke. Prav tako se imate pravico pritožiti pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana oz. gp.ip@ip-rs.si , če menite, da se vaši osebni podatki ne obdelujejo zakonito.

Kako varni so moji podatki?

Za ustrezno zaščito vaših podatkov uporabljamo najsodobnejše varnostne ukrepe. Naši zaposleni, naši podizvajalci in trgovinski partnerji so dolžni upoštevati naše smernice o informacijski varnosti.

Zaščita podatkov za to spletno mesto, spletne storitve in trženje

Shranjevanje in dostop do podatkov v dnevniških datotekah strežnika

Podatke zbiramo, ko obiščete in uporabljate naše spletno mesto www.vileda.si, ter ko se registrirate ali prijavite. Ko uporabljate naše spletno mesto, so nam poslani tehnični podatki, kot so naslov IP vašega omrežja, datum, čas, časovni pas in stanje zahtevane datoteke, podatki o spletnem mestu, s katerega ste prišli na naše spletno mesto, vrsta vašega brskalnika in različica vašega operacijskega sistema.

Zbiranje podatkov za vzpostavitev stika

Osebne podatke zbiramo, ko nas kontaktirate (npr. z uporabo kontaktnega obrazca ali e-pošte) in nam jih posredujete prostovoljno. Kateri podatki se zbirajo, je razvidno iz ustreznih obrazcev za vnos. Podatke, ki jih posredujete, uporabljamo za obdelavo vaših poizvedb. Vaši podatki bodo izbrisani po poteku obdobja hrambe, kot je opisan zgoraj, razen če ste izrecno privolili v nadaljnjo uporabo vaših podatkov.

Osebni podatki so običajno ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka in drugi podatki, ki so potrebni za obravnavo vaše zahteve.

Google Analytics
To spletno mesto uporablja storitve spletne analize podjetja Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«).
Informacije se prenesejo v strežnike Google v Evropi in tam obdelajo. Prenosov na Google LLC s sedežem v ZDA ni mogo?e izklju?iti. Za prenose podatkov v ZDA se je družba Google pridružila EU-ZDA okviru za varstvo podatkov (EU-US Data Privacy Framework), ki zagotavlja skladnost z evropskim nivojem varstva podatkov na podlagi sklepa o ustreznosti Evropske komisije leta 2023. Z družbo Google smo sklenili pogodbo o obdelavi naro?ila, ki pogodbeno zagotavlja varovanje podatkov obiskovalcev naše strani in prepoveduje nepooblaš?eno razkritje tretjim osebam. 
Google obdeluje zbrane informacije za namen ocenjevanja uporabe spletnega mesta, pripravo poro?il o spletni dejavnosti in zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta. Naslov IP je skrajšan za zadnje števke, tako da ni mogo?e ugotoviti osebne reference. Google podatke hrani 14 mesecev.
Kot razširitev storitve Google Analytics 4 se uporablja tudi storitev Google Signals. Z Google Signals lahko od družbe Google prejemamo poro?ila naprav. ?e ste v svojih nastavitvah v ra?unu Google aktivirali »prilagojene oglase« in svoje naprave, ki podpirajo internet, povezali z ra?unom Google, lahko Google analizira vedenje uporabe med napravami in na podlagi tega pridobi informacije, ko daste soglasje za uporabo storitve Google Analytics 4. V nastavitvah ra?una Google imate možnost deaktivirati funkcijo »prilagojeni oglasi« in s tem izklopiti analizo med napravami v povezavi z Google Signals. 
Piškotki bodo nastavljeni na napravi, ki jo uporabljate, le če ste nam dali soglasje za to.Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete z veljavnostjo za naprej. Če želite uveljavljati svojo pravico do odstopa, deaktivirajte to storitev prek »Orodja za soglasje za piškotke«, ki je na voljo na spletnem mestu.

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

in na https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Tehnologija akamai                                                                                                                                                                 
To spletno mesto uporablja tehnologijo Akamai in infrastrukturne storitve v oblaku, ki distribuira, pospešuje in ščiti spletne aplikacije. Piškotek Akamai A2 se uporablja za skrajšanje časa nalaganja strani z uporabo funkcije prilagodljivega pospeševanja. Adaptive Acceleration (A2) ponuja nabor funkcionalnosti na platformi Akamai intelligent Edge Platform, ki nenehno uporablja optimizacije zmogljivosti za izboljšanje splošne digitalne izkušnje za uporabnike spletnega mesta. 
Odrezek JavaScript Akamai Technology je vstavljen v HTML našega spletnega mesta za anonimno zbiranje podatkov za merjenje spletne uspešnosti. Naslove IP, obdelane na strežnikih Akamai edge, anonimiziramo za izvajanje storitev geolokacije in kartiranja pri dostavi in varovanju našega spletnega mesta. Tehnologija Akamai je privzeto omejena na zbiranje samo anonimiziranih osebnih podatkov o naslovih IP, ki so nujno potrebni. Ko so geolokacijske storitve opravljene, se naslov IP, ki se zbere, ko vsebina zadene v strežnik Akamai, takoj zavrže. Več informacij o politiki varstva podatkov družbe Akamai lahko najdete tukaj.

Kako se uporabljajo vaši osebni podatki?

Podatke, pridobljene pri vaši uporabi našega spletnega mesta, uporabljamo izključno za tehnično administracijo spletnega mesta in za statistične namene. Te informacije nam pomagajo nenehno izboljševati vašo nakupovalno izkušnjo in naše spletno mesto.
Informacije, ki nam jih posredujete med nakupom, se shranjujejo in obdelujejo na naših spletnih strežnikih. Te podatke uporabljamo za obdelavo naročil, obdelavo plačil, zagotavljanje storitev, dostavo blaga in komunikacijo z vami. Vaše podatke uporabljamo tudi za preprečevanje ali odkrivanje zlorab, zlasti goljufij.
V kolikor med vašim nakupom zakonito pridobimo vaš poštni naslov, e-poštni naslov ali telefonsko številko, bomo vaše podatke uporabljali samo brez vašega izrecnega soglasja za zakonsko priznane namene, kot sta izvajanje in obdelava pogodbe.

Informacije o uporabi spletnih piškotkov najdete v Politiki piškotkov.

Vaše pravice in stiki z nami

Pravico imate do brezplačnih informacij o podatkih, ki smo jih o vas shranili, in po potrebi pravico do popravljanja, blokiranja ali brisanja teh podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja glede zbiranja, obdelave ali uporabe vaših osebnih podatkov, informacij, popravkov, blokiranja ali brisanja podatkov ter preklica kakršnega koli soglasja ali ugovora zoper določeno uporabo podatkov, se obrnite v pisni obliki:

Freudenberg gospodinjski proizvodi
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš

ali

se obrnite na našo podporno službo na  vileda.slovenia@fhp-ww.com .

Prilagoditev izjave o varstvu podatkov

Upoštevajte, da lahko te podatke prilagodimo ali jih moramo prilagoditi za obdelavo podatkov v skladu s členom 13/14 GDPR. Trenutno različico teh informacij v skladu s členom 13/14 GDPR lahko kadar koli najdete na našem spletnem mestu.

a brand of FREUDENBERG